Vrtochy počasia nás stoja tisíce eur

25.06.2018 (12:30)

Medzi najčastejšie poistné udalosti najmä v letnom období patrí poškodenie striech silným vetrom, krupobitím a následné zatečenie stien, stropov a zariadenia domu. Trampolíny a hojdačky počas letnej búrky získavajú ničiacu silu, ktorá nás môže vyjsť aj na viac ako 1 000 eur. Zásah guľovým bleskom vie napáchať škody až do výšky 35 000 eur.

Jedna letná búrka dokáže vyčistiť nielen prehriaty vzduch, ale aj našu peňaženku. Poisťovne v tomto období likvidujú nemálo škôd následkom vetra, krupobitia či požiaru po zásahu bleskom. Škody spôsobené na nehnuteľnostiach, ako aj zariadení domov a bytov, vtedy neraz predstavujú desaťtisícové sumy.

Medzi najčastejšie poistné udalosti najmä v letnom období patrí poškodenie striech silným vetrom, krupobitím, následné zatečenie stien, stropov a zariadenia domu. Neraz sa stáva, že pri silnej búrke dažďová kanalizácia nestíhala odvádzať zrážkovú vodu a dochádza k záplavám verejných priestorov aj okolia rodinných domov. „Spomeniem jeden prípad z mnohých, keď výška záplavovej čiary, viditeľná na vstupných bránach, dosahovala 40 cm nad terénom. Zaplavením prízemných priestorov domu navlhli steny, podlahy, nábytok a veci uložené na zemi. Vzniknutá škoda predstavovala 3 000 eur,“ uvádza riaditeľ úseku tvorby produktov a podpory predaja Poštovej poisťovne Ondrej Reichbauer. Voda v interiéri zvykne spôsobiť aj skrat v elektrickom vedení, ktorý máva za následok poškodenie ďalších elektrospotrebičov. „Evidujeme prípad, keď takto došlo k poškodeniu nového vykurovacieho kotla. Jeho oprava stála 800 eur,“ dodáva O. Reichbauer.

Každoročne sa hlavne v letných mesiacoch vyskytujú prípady poškodenia strešnej krytiny následkom silného vetra až víchrice. Väčšinou sa to nezaobíde ani bez škôd na strešnej konštrukcii a následného zatečenia stropov a stien v podkrovných miestnostiach. Skúsenosti Poštovej poisťovne hovoria, že náklady na vysušenie priestorov, vymaľovanie miestností, opravu strechy, vrátane položenia novej krytiny, sa môžu vyšplhať aj na 2 000 eur.

Neprehliadnite
 ►  Mladí majú málo úspor - Ak úver, tak dnes!
 ►  Poštová banka lámala rekordy. Pozrite sa!
 ►  Hypotéku si dnes fixujte na dlhšie obdobie
 ►  Bývajte v novom, vyjde to lacnejšie
 ►  Slováci míňajú čoraz viac

„Nebezpečné je aj intenzívne krupobitie. Klientovi poškodilo strechu z priesvitných lexanových dosiek na prístrešku rodinného domu. Vyžiadalo si to jej komplexnú výmenu, čo ho stálo 1 000 eur,“ uvádza Ondrej Reichbauer.

Ešte väčšie nebezpečenstvo predstavuje riziko zasiahnutia bleskom. Jednou z evidovaných poistných udalostí je poškodenie strechy guľovým bleskom, ktorý následne spôsobil rozsiahly požiar strešnej konštrukcie. Väčším škodám zabránil iba rýchly zásah hasičov. Dom bol neobývateľný, rozsiahle opravy trvali niekoľko mesiacov a vyčíslená škoda predstavovala 35 000 eur. Poštová poisťovňa preplatila aj časť nákladov za náhradné ubytovanie.

V týchto mesiacoch treba myslieť aj na obľúbené trampolíny a záhradný nábytok, ktorý počas letnej búrky sprevádzanej silným vetrom môže mať ničivú silu. „Letiaca hojdačka na vonkajšej terase domu nášho klienta poškodila veľkú časť fasády. Vyžiadalo si to jej opravu na celej jednej strane rodinného domu, čo v konečnom dôsledku predstavovalo náklady vo výške 1 200 eur,“ konštatuje O. Reichbauer.
 

Ak prišlo k poistenej udalosti na vašom majetku, nezabudnite na nasledovné:

  • Poistnú udalosť poisťovni telefonicky nahláste čo najskôr po jej vzniku.
  • Poistnú udalosť si čo najskôr fotografiami zdokumentujte.
  • Poistnú udalosť je potrebné nahlásiť aj písomne.
  • Ak to nie je nevyhnutné, neodstraňujte následky poistnej udalosti, kým nepríde na obhliadku technik vyslaný poisťovňou.

Prečo nezabúdať na poistenie domácnosti?

Aj z banálnej udalosti môže dôjsť k obrovskému poškodeniu nielen nehnuteľnosti, ale aj jej zariadenia. Napríklad skrat televízora spôsobil klientovi požiar, pri ktorom vyhorel celý byt a všetky veci v domácnosti boli nepoužiteľné. Výška škody dosiahla dojednaný limit poistnej sumy 10 000 eur. Po takejto udalosti je však nutné zaobstarať si všetky veci nanovo - nábytok, spotrebiče, šatstvo a podobne. Klienti by preto nemali zabúdať na súbežné poistenie nehnuteľnosti a domácnosti. V rámci nehnuteľnosti sú poistené všetky stavebné súčasti, teda všetko, čo je v rámci domu, chaty, bytu zabudované – nosné steny, podlahy, parkety, obklady, maľovky, vaňa, umývadlo, vodovodné batérie, lustre.

Neprehliadnite
Päť rokov po zmenách sa sporitelia oberajú o tisíce eur z penzie

V rámci domácnosti sú poistené všetky hnuteľné veci, teda veci, ktoré slúžia ľuďom na bežné užívanie – nábytok, koberce, elektrospotrebiče, audio/video technika, šatstvo, športové veci, kozmetika, knihy, hračky, obrazy. Ak si poistíme iba nehnuteľnosť, poisťovňa nám nepreplatí zničené elektrospotrebiče, koberce či nábytok v dôsledku vytopenia alebo požiaru.

Ako si ochrániť svoj majetok?

Poštová poisťovňa ponúka Poistenie bývania PostDom v podobe poistenia rodinného domu, rekreačnej nehnuteľnosti alebo bytu, a to aj vo výstavbe. Poistiť si možno aj veci domácnosti. Poistenie bývania PostDom vám pomôže vykryť náklady súvisiace s odstraňovaním následkov škôd a s nepredvídateľnými stratami napríklad po povodni, krupobití, údere blesku, ale aj po krádeži vlámaním. V prípade poistenia nehnuteľnosti a domácnosti súčasne Poštová poisťovňa klientovi priznáva zľavu až vo výške 20 % z celkového poistného. Navyše vám poisťovňa prizná zľavu 15% z poistného za poistenie nehnuteľnosti, ak súčasne využijete hypoúver od Poštovej banky.

Viac informácií o Poistení bývania PostDom nájdete na www.postovapoistovna.sk.
Poštová banka pôsobí na slovenskom trhu už 25 rokov. S viac ako miliónom klientov patrí v oblasti retailu k najsilnejším bankám. Jej vlastnú sieť tvorí 50 pobočiek, 216 bankomatov a svoje služby poskytuje aj na viac ako 1 500 poštách po celom Slovensku. Jej klienti majú k dispozícii viac ako 7 000 miest na výber hotovosti. Štandardnú ponuku bankových produktov a služieb dopĺňajú poistné produkty, podielové fondy a dôchodkové sporenie v druhom pilieri.

PR servis

 
Zdroj: Poštová banka, Foto: redakcia