Správy

 

Dedenie majetku je možné závetom, ale aj bez neho

19.04.2024
Každý môže závetom určiť, kto zdedí jeho majetok a v akej výške. Závet však musí spĺňať všetky náležitosti zákona, aby bol platný. Ako sa dedí v prípade, ak žiadna posledná vôľa spísaná nie je?