Termínované vklady


POROVNANIE TERMÍNOVANÝCH VKLADOV

BANKY.sk vám v prehľadnej forme prinášajú základné informácie o termínovaných vkladoch, úrokové sadzby, či poplatky za predčasný výber. Porovnajte si ich a vyberte si banku, ktorá vám ponúka najvýhodnejší termínovaný účet. Poradie termínovaných vkladov si môžete upraviť buď podľa názvu banky alebo podľa výšky úrokovej sadzby pre viazanosť vkladu na 12 mesiacov. Porovnať si môžete viacero produktov naraz.  


  Banka Produkt
365 banka Termínovaný vklad 1,750 %
BKS Bank AG Termínovaný vklad 2,500 %
ČSOB Termínovaný vklad 2,000 %
Fio banka Termínovaný vklad s obnovou 3,000 %
J&T Banka Termínovaný vklad 3,500 %
mBank mVklad 0,100 %
Poštová banka Termínovaný vklad 1,750 %
Prima banka Slovensko Termínovaný vklad s viazanosťou 2,800 %
Privatbanka Privatbanka FIX Konto 3,000 %
Raiffeisen BANK VKLAD 2,000 %
Slovenská sporiteľňa Termínovaný vklad 2,000 %
Tatra banka Termínovaný vklad 3,500 %
UniCredit Bank Termínovaný účet 3,000 %
VÚB Termínovaný účet 1,700 %
VÚB Flexivklad extra (viazanosť 36M) 0,100 %
Úroková sadzba
porovnať označené

 

Pozrite si tiež:

Termínované vklady slúžia na dočasné zúročenie voľných peňažných prostriedkov. Výška úroku závisí od doby viazanosti vkladu prípadne od výšky vkladu. Vo všeobecnosti platí: čím dlhšia viazanosť a čím vyššia vložená suma, tým vyššie úročenie vkladu. Termínovaný vklad je vhodný pre ľudí, ktorí si plánujú vložiť určitú sumu peňazí na vopred stanovenú dobu (viazanosti). V posledných rokoch sú úrokové sadzby na termínovaných vkladoch veľmi nízke. Na dlhodobé zúročenie úspor sa viac hodia investičné produkty.

Termínovaný vklad môže byť buď jednorazový alebo automaticky obnovovaný. Jednorazový termínovaný vklad zaniká v termíne svojej viazanosti. Vkladateľ sa pri založení termínovaného vkladu rozhodne, či po skončení splatnosti sa vklad automaticky obnoví na rovnaké obdobie, alebo sa ukončí a prostriedky aj s úrokmi sa prevedú na bežný účet. Predčasné výbery z termínovaného vkladu pred uplynutím lehoty viazanosti sú zväčša spoplatňované. Tieto poplatky sú vo forme časti zarobených úrokov, prípadne niektoré banky strhnú aj celý úrok. Peniaze uložené na termínovanom vklade podliehajú ochrane v zmysle Zákona o ochrane vkladov.

Niektoré banky ponúkajú tzv. kombinované vklady. Klient vloží časť finančných prostriedkov na termínovaný účet (zvyčajne so zvýhodnenou úrokovou sadzbou) a časť prostriedkov vloží do investičného produktu (podielového fondu). Kombinovaný vklad je vhodný produkt pre konzervatívnych klientov, ktorým môže pomôcť preklenúť nedôveru k investovaniu.

Zdroj: webové stránky bánk, Aktualizované: 18.6.2024
Uvedené informácie sú pravidelne aktualizované, majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Za ich správnosť portál BANKY.sk neručí.