8,00% p.a. + základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky

(5,00% p.a. + základná úroková sadzba ECB pre úvery poskytnuté od 1.2.2013)