Produkty

Hypotekárne úvery


BankaČSOB
Názov produktuČSOB Neúčelový úver na bývanie
Druh produktubezúčelový úver
Minimálna výška úveru4500 €
Minimálna doba splácania3 r.
Maximálna doba splácania30 r.
Podmienky pre získania úveruobčania a podnikatelia (fyzické osoby) od 18 rokov
Doklady potrebné k vybaveniuDva doklady totožnosti; Ak ste zamestnanec - potvrdenie o výške príjmu (platnosť 60 dní od vystavenia) a posledný výpis z účtu, - ak máte min. 3 mes. poukazovaný príjem na účet v ČSOB, nepotrebujete žiadne potvrdenia o príjme a výpisy z účtu; Ak poberáte príjem v hotovosti - potvrdenie o výške príjmu (platnosť 60 dní od vystavenia); Ak ste FO - podnikateľ: - kópia daňového priznania a príloh k daňovému priznaniu za posledné daňové obdobie, - potvrdenie o bezdĺžnosti voči daňovému úradu; Ak ste sa rozhodli svoj príjem nedokladovať: čestné vyhlásenie o príjme; Doklady k nehnuteľnosti, ktorá bude zabezpečením úveru: - list vlastníctva, - kópia z katastrálnej mapy alebo geometrický plán, ak stavba nebola zapísaná do katastra nehnuteľností, - kópia zmluvy, na základe ktorej bola na list vlastníctva zapísaná ťarcha alebo vecné bremeno, - znalecký posudok
Zabezpečenie úverunehnuteľnosťou v osobnom vlastníctve alebo vo vlastníctve inej osoby; zabezpečenie bez notárskej zápisnice, zmenky, či ručiteľského vyhlásenia
Poznámka- úver na čokoľvek bez dokladovania a bez uvedenia účelu
- financovanie do 90% hodnoty nehnuteľnosti
- možnosť výberu nehnuteľnosti do 6 mesiacov po schválení úveru
- schválenie úveru aj v priebehu dňa
- zníženie úrokovej sadzby využívaním produktov ČSOB
- kataster vybaví banka
- poistenie bývania (budovy, domácnosti a zodpovednosti za škodu)
- poistenie úveru v prípade nečakaných životných situácií
- mimoriadna splátka raz mesačne a ročne bez poplatku
- možnosť zafixovať si úrok aj na 4 roky
Fixácia 1 rok5.89 %
Fixácia 3 roky4.79 %
Fixácia 5 rokovod 4,99 %
Fixácia 7 rokov -
Fixácia 10 rokov od 5,19%
Fixácia 15 rokov od 5,29%
Fixácia 20 rokov od 5,39%
Poplatok za poskytnutie úveru 250,00 €
Zľava Akciové ponuky bánk na hypotéky
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve 180,00 €
Poplatok za zmenu založenej nehnuteľnosti 180,00 €
Mimoriadna splátka úveru mimo termínu obnovy úrok. sadzby skutočné náklady súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie, max. 1% z objemu mimoriadnej splátky
Mimoriadna splátka úveru k dátumu obnovenia úrok. sadzby 0 €
Predčasné splatenie úveru mimo termínu obnovy úrok. sadzby skutočné náklady súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie, max. 1% z objemu mimoriadnej splátky
Predčasné splatenie úveru k dátumu obnovenia úrok. sadzby 0 €
Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku v % / rok do výšky 30% zo zostatku istiny
Upomienka / Výzva 20 € / 40 €
Sankčná úroková sadzba v % p.a. 8,00% + základná úroková sadzba ECB
(5,00% p.a. + základná úroková sadzba ECB pre úvery poskytnuté od 1.2.2013)
Sadzobník platný od1.1.2024
Úrokové sadzby platné od1.2.2024