Fyzická osoba vo veku od 18 do 65 rokov s občianstvom SR alebo pobytom na území SR, schopnosťou splácať úver z pravidelného príjmu, schopnosťou zabezpečiť úver niektorým z týchto zabezpečovacích prostriedkov - ručenie fyzickou osobou alebo v individuálnych prípadoch možno získať úver aj bez zabezpečenia.