Produkty

Spotrebné úvery


BankaTatra banka
Názov produktuBezúčelový úverTB
Druh úverubezúčelový spotrebný úver
Minimálna výška úveru500 €
Maximálna výška úveru30000 €
Minimálna doba splácania12 m.
Maximálna doba splácania96 m.
Úroková sadzba p.a.od 5,99 %
Poplatok za poskytnutie úveru 2% z poskytnutého úveru, max. 300 €
Podmienky pre získanie úveru - vek od 18 rokov v deň podania žiadosti
- trvalý pobyt na území SR
Zamestnanec - preukážete solventnosť a trvanie zamestnania minimálne za obdobie 3 mesiacov a výšku vášho príjmu si banka overí v Sociálnej poisťovni
Fyzická osoba - podnikateľ - preukážete existenciu oprávnenia na podnikanie v SR minimálne za obdobie 2 rokov a solventnosť na základe potvrdenia o príjme z podnikateľskej činnosti za posledný rok potvrdené príslušnými inštitúciami;
Dôchodca - výšku vášho príjmu si banka overí v Sociálnej poisťovni (platí pre starobný, invalidný, vdovský dôchodok), resp. preukážete príjem na základe potvrdenia o poberaní dôchodku (platí pre výsluhový dôchodok)
Doklady potrebné k vybaveniu úveru - občiansky preukaz
 
Poznámka - o úver je možné požiadať aj cez mobilnú aplikáciu banky
- výsledok schvaľovania úveru už do 24 hod. od podania žiadosti
- úver bez dokladovania účelu použita
- úver bez spoludĺžnika a ručiteľa,
- výška úrokovej sadzby nemenná počas celej doby splatnosti úveru
- možnosť poistenia pre prípad neočakávaných životných situácii

Akciové ponuky bánk na úvery
Zabezpečenie / Ručenie Možno získať aj bez ručiteľa. Iná forma zabezpečenia pri tomto úvere nie je možná.
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve 50,00 €
Predčasné splatenie skutočné náklady: max. 0,5% resp. 1% z predčasne splatenej sumy
Sankčná úroková sadzba p.a. štandardný úrok + 9,5%
Upomienka / Výzva skutočné náklady na vymáhanie pohľadávky
Sadzobník platný od31.3.2023+ dod. 1
Úrokové sadzby platné od1.11.2023