Produkty

Spotrebné úvery


BankamBank
Názov produktumPôžička Plus
Druh úverubezúčelový spotrebný úver
Minimálna výška úveru350 €
Maximálna výška úveru40000 €
Minimálna doba splácania12 m.
Maximálna doba splácania96 m.
Úroková sadzba p.a.od 6,89 %
Poplatok za poskytnutie úveru 0 €
Podmienky pre získanie úveru Vek v čase podania žiadosti 18 - 65 rokov; Občan SR alebo EÚ s trvalým pobytom v SR; Zamestnanec; Minimálny čistý mesačný príjem 350 eur.
Doklady potrebné k vybaveniu úveru Občan SR - vždy občiansky preukaz + druhý doklad totožnosti (pas, vodičský preukaz, rodný list), Občan EÚ - vždy občiansky preukaz alebo pas + druhý doklad totožnosti (pas, vodičský preukaz, rodný list) + povolenie na trvalý pobyt alebo doklad o pridelenom rodnom čísle; Potvrdenie o príjme - len na formulári mBank (V čase schválenia nesmie byť staršie ako 30 dní.); Súhlas manžela, manželky - Ak zákazník žiada o sumu vyššiu, alebo rovnú 3 300 EUR musí sa dostaviť na obchodné miesto s manželom / manželkou a podpísať na obchodnom mieste Súhlas manžela / ky s uzavretím úverovej zmluvy.; Doklad na overenie kontaktnej adresy klienta: doklad ktorý je vedený na žiadateľa a ktorý klient dostáva poštou, napr.: Výpis z bežného účtu (nie emailový od mBank), faktúra za telefón, vodu, elektrinu, televíziu, plyn, poistenie .... Doklad nesmie byť starší ako 60 dní.
Poznámka Ak si mPôžičku Plus aj poistíte (poistenie schopnosti splácať), úrokové sadzby sa pohybujú od 5,89% (poistením si teda znížite úrokovú sadzbu o -1%). 

Vedenie úverového účtu zadarmo; predčasné splatenie úveru zadarmo.

Akciové ponuky bánk na úvery
Zabezpečenie / Ručenie -
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve 20,00 €
Predčasné splatenie 0 €
Sankčná úroková sadzba p.a. 5%
Upomienka / Výzva - listová upomienka 4 €, elektronicky 0 €
- odoslanie 3. a ďalšej SMS upomienky 1 €
- zmluvná pokuta za nesplnenie zmluvných podmienok 12 €
Sadzobník platný od1.5.2024
Úrokové sadzby platné od24.4.2024