Produkty

Spotrebné úvery


BankamBank
Názov produktumPôžička Plus
Druh úverubezúčelový spotrebný úver
Minimálna výška úveru350 €
Maximálna výška úveru24000 €
Minimálna doba splácania12 m.
Maximálna doba splácania84 m.
Úroková sadzba p.a.od 5,90 %
Poplatok za poskytnutie úveru 0 €
Podmienky pre získanie úveru Vek v čase podania žiadosti 18 - 65 rokov; Občan SR alebo EÚ s trvalým pobytom v SR; Zamestnanec; Minimálny čistý mesačný príjem 350 eur.
Doklady potrebné k vybaveniu úveru Občan SR - vždy občiansky preukaz + druhý doklad totožnosti (pas, vodičský preukaz, rodný list), Občan EÚ - vždy občiansky preukaz alebo pas + druhý doklad totožnosti (pas, vodičský preukaz, rodný list) + povolenie na trvalý pobyt alebo doklad o pridelenom rodnom čísle; Potvrdenie o príjme - len na formulári mBank (V čase schválenia nesmie byť staršie ako 30 dní.); Súhlas manžela, manželky - Ak zákazník žiada o sumu vyššiu, alebo rovnú 3 300 EUR musí sa dostaviť na obchodné miesto s manželom / manželkou a podpísať na obchodnom mieste Súhlas manžela / ky s uzavretím úverovej zmluvy.; Doklad na overenie kontaktnej adresy klienta: doklad ktorý je vedený na žiadateľa a ktorý klient dostáva poštou, napr.: Výpis z bežného účtu (nie emailový od mBank), faktúra za telefón, vodu, elektrinu, televíziu, plyn, poistenie .... Doklad nesmie byť starší ako 60 dní.
Poznámka Výška úrokovej sadzby závisí od doby splatnosti a objemu úveru. Pohybuje sa od 5,9% do 9,9%.
Ak si  mPôžičku aj poistíte (poistenie schopnosti splácať), úrokové sadzby sa pohybujú od 3,9% do 7,9%. 


Vedenie úverového účtu zadarmo; predčasné splatenie úveru zadarmo.
Poistenie schopnosti splácať: 0,25% zo schválenej výšky úveru
Akciové ponuky bánk na úvery
Zabezpečenie / Ručenie -
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve 20,00 €
Predčasné splatenie 0 €
Sankčná úroková sadzba p.a. 5%
Upomienka / Výzva - listová upomienka 4 €, elektronicky 0 €
- odoslanie 3. a ďalšej SMS upomienky 1 €
- zmluvná pokuta za nesplnenie zmluvných podmienok 12 €
Sadzobník platný od1.10.2021
Úrokové sadzby platné od14.6.2021