Pri úveroch od 1.1.2013 (vrátane) -  bezplatne môžete predčasne splatiť úver v poslednom roku pred konečnou splatnosťou úveru a výška predčasného splatenia nepresahuje 10 000 €.  Pri čiastočnom splatení úveru resp. pri nedodržaní horeuvedených podmienok banka účtuje poplatok 1%, resp. 0,5 % z predčasne splatenej čiastky úveru.
Pri úveroch poskytnutých od 11.6.2010 (vrátane) - 1%, resp. 0,5 % z predčasne splatenej čiastky úveru. Poplatok vo výške 0,5 % sa účtuje len v prípade, ak je predčasné splatenie alebo mimoriadna splátka úveru realizovaná v období posledného roka pred termínom konečnej splatnosti úveru.
Pri úveroch poskytnutých do 10.6.2010 (vrátane) - 3% z predčasne splatenej čiastky úveru.