Produkty

Hypotekárne úvery


BankaTatra banka
Názov produktuAmerická hypotékaTB
Druh produktubezúčelový úver
Minimálna výška úveru10000 €
Minimálna doba splácania1 r.
Maximálna doba splácania20 r.
Podmienky pre získania úveru- vek min. 18 rokov
- dokladovanie aktuálneho čistého príjmu od 350 eur
- úver dovýšky 80% hodnoty založenej nehnuteľnosti
Doklady potrebné k vybaveniuDoklady na identifikáciu; Preukázanie výšky príjmu, ktorý je po zohľadnení predpokladaných mesačných výdavkov ako aj ostatných záväzkov žiadateľa (pravidelné dlhodobé výdavky, napr. splátky iných úverov, leasingové splátky, výživné a pod.) dostačujúci na splácanie splátok hypotéky; Doklady k nehnuteľnosti slúžiacej na zabezpečenie hypotekárneho úveru (list vlastníctva,ohodnotenie nehnuteľnosti a ďalšie); Preukázanie účelu poskytnutia úveru (napríklad kúpna zmluva, resp. zmluva o budúcej kúpnej zmluve, list vlastníctva);
Zabezpečenie úveruzabezpečený nehnuteľnosťou určenou na bývanie
Poznámka- úver do výšky 80 % hodnoty založenej nehnuteľnosti
- možnosť použiť časť úveru na zaplatenie poplatkov (poplatok za spracovanie úveru a ohodnotenie bytu prostredníctvom Tatra banky)
- s voľbou fixácie úrokovej sadzby na 1, 2, 3, 5, 7, 10 rokov alebo na celú dobu splácania úveru
- možnosť poistiť nehnuteľnostť s možnosťou poistenia aj zariadenia domácnosti priamo v banke
- možnosť poistiť si schopnosť splácať úver, ktoré vám kryje tieto poistné riziká: smrť, invaliditu a stratu zamestnania
Fixácia 1 rok4.79 %
Fixácia 3 roky4.79 %
Fixácia 5 rokovod 4,59 %
Fixácia 7 rokov od 4,79 %
Fixácia 10 rokov od 4,99%
Fixácia 15 rokov -
Fixácia 20 rokov -
Poplatok za poskytnutie úveru 0,80% z výšky poskytnutého úveru, min. 250 €
Zľava Akciové ponuky bánk na hypotéky
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve 150,00 €
Poplatok za zmenu zabezpečenia úveru 150,00 €
Mimoriadna splátka úveru mimo termínu obnovy úrok. sadzby skutočné náklady súvisiace so žiadosťou a predčasným splatením, max. 1% z predčasne splatenej istiny
Mimoriadna splátka úveru k dátumu obnovenia úrok. sadzby 0 €
Predčasné splatenie úveru mimo termínu obnovy úrok. sadzby skutočné náklady súvisiace so žiadosťou a predčasným splatením, max. 1% z predčasne splatenej istiny
Predčasné splatenie úveru k dátumu obnovenia úrok. sadzby 0 €
Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku v % / rok 30% nesplatenej istiny úveru
Upomienka / Výzva skutočné náklady na vymáhanie pohľadávky
Sankčná úroková sadzba v % p.a. štandardný úrok + 9,5%
Sadzobník platný od31.3.2023+ dod. 1
Úrokové sadzby platné od1.11.2023