Produkty

Hypotekárne úvery


BankaVÚB
Názov produktuBezúčelová hypotéka
Druh produktubezúčelový úver
Minimálna výška úveru6600 €
Minimálna doba splácania4 r.
Maximálna doba splácania20 r.
Podmienky pre získania úveruObčan SR alebo aj cudzí štátny príslušník s trvalým pobytom v SR alebo v zahraničí, vek min. 18 rokov;
Doklady potrebné k vybaveniuDoklady totožnosti; Doklady k nehnuteľnosti;
Zabezpečenie úveruExistujúcou dokončenou nehnuteľnosťou (rodinný dom alebo byt v osobnom vlastníctve), ktorá sa nachádza na území SR. Podmienkou je, aby ako už existujúca nehnuteľnosť bola zapísaná na liste vlastníctva (nemôže to byť rozostavaná nehnuteľnosť). Tiež musí byť poistená pre prípad poškodenia alebo zničenia a poistné plnenie musí byť vinkulované v prospech Banky.
Poznámka- nie sú potrebné žiadne doklady k preukazovaniu účelu
- splátky je možné rozložiť na dlhšie obdobie
- možnosť uzatvoriť si poistenie úveru, nehnuteľnosti alebo domácnosti
- možnosť fixácie úrokovej sadzby na 1, 3, 4, 5 alebo 10 rokov
- možnosť zriadiť si sporiaci účet k hypotéke so zvýhodneným úrokom
- uvedená úroková sadzba už zohľadnuje zníženie o 0,2% za poistenie úveru
Fixácia 1 rok4.39 %
Fixácia 3 roky4.39 %
Fixácia 5 rokovod 4,49 %
Fixácia 7 rokov -
Fixácia 10 rokov od 4,79%
Fixácia 15 rokov -
Fixácia 20 rokov -
Poplatok za poskytnutie úveru 2,0% z objemu úveru
Zľava Akciové ponuky bánk na hypotéky
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve 200,00 €
Poplatok za zmenu zabezpečenia úveru 200,00 €
Mimoriadna splátka úveru mimo termínu obnovy úrok. sadzby skutočné náklady, max. 1 % z výšky mimoriadnej splátky
Vyčíslenie zostatku = 150,00 €
Mimoriadna splátka úveru k dátumu obnovenia úrok. sadzby 0 €
Predčasné splatenie úveru mimo termínu obnovy úrok. sadzby skutočné náklady, max. 1 % z predčasne splatenej sumy
Vyčíslenie zostatku = 150,00 €
Predčasné splatenie úveru k dátumu obnovenia úrok. sadzby 0,00 € (v rámci končiacej doby fixácie)
Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku v % / rok do 20 % z úveru
Upomienka / Výzva skutočné náklady
Sankčná úroková sadzba v % p.a. 3,00%
Sadzobník platný od1.7.2023
Úrokové sadzby platné od16.3.2023