Produkty

Hypotekárne úvery


BankaTatra banka
Názov produktuHypotékaTB
Druh produktuúčelový úver
Minimálna výška úveru10000 €
Minimálna doba splácania4 r.
Maximálna doba splácania30 r.
Podmienky pre získania úveru- vek min. 18 rokov
- dokladovanie aktuálneho čistého príjmu od 350 eur

Doklady potrebné k vybaveniu- doklad totožnosti a doklad preukazujúci súčasnú adresu
- doklady o príjme
- doklady k účelu úveru: kúpna zmluva, stavebné povolenie alebo položkový rozpočet
- doklady k zakladanej nehnuteľnosti (najmä znalecký posudok)
Zabezpečenie úverunehnuteľnosťou určenou na bývanie
Poznámka- úver do výšky 90 % hodnoty založenej nehnuteľnosti
- na účely: nadobudnutie, výstavba, rekonštrukcia, splatenie úveru
- možnosť použiť časť úveru bez uvedenia účelu (napr. na zaplatenie poplatkov spojených s úverom)
- fixácie úrokovej sadzby na 1, 2, 3, 5, 7, 10 rokov alebo na celú dobu splácania úveru
- poistenie nehnuteľnosti i úveru
Fixácia 1 rok0.85 %
Fixácia 3 roky0.85 %
Fixácia 5 rokovod 0,95 %
Fixácia 7 rokov od 1,15%
Fixácia 10 rokov od 1,55%
Fixácia 15 rokov -
Fixácia 20 rokov -
Poplatok za poskytnutie úveru 0,80% z výšky poskytnutého úveru, min. 250 €
Zľava Akciové ponuky bánk na hypotéky
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve 150,00 €
Poplatok za zmenu zabezpečenia úveru 150,00 €
Mimoriadna splátka úveru mimo termínu obnovy úrok. sadzby skutočné náklady súvisiace so žiadosťou a predčasným splatením, max. 1% z predčasne splatenej istiny
Mimoriadna splátka úveru k dátumu obnovenia úrok. sadzby 0 €
Predčasné splatenie úveru mimo termínu obnovy úrok. sadzby skutočné náklady súvisiace so žiadosťou a predčasným splatením, max. 1% z predčasne splatenej istiny
Predčasné splatenie úveru k dátumu obnovenia úrok. sadzby 0 €
Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku v % / rok 20% nesplatenej istiny úveru
Upomienka / Výzva skutočné náklady na vymáhanie pohľadávky
Sankčná úroková sadzba v % p.a. štandardný úrok + 5,00%
Sadzobník platný od14.12.2020
Úrokové sadzby platné od17.9.2021