Produkty

Hypotekárne úvery


BankaUniCredit Bank
Názov produktuHypoúver Invest
Druh produktuúčelový úver
Minimálna výška úveru3300 €
Minimálna doba splácania1 r.
Maximálna doba splácania30 r.
Podmienky pre získania úveruFyzická osoba - občan SR alebo cudzí štátny príslušník s trvalým alebo prechodným pobytom v SR; vek 18 - 65 rokov; čistý mesačný príjem viac ako 280 €
Doklady potrebné k vybaveniuDoklady preukazujúce príjem, vlastníctvo zabezpečenia, ocenenie zabezpečenia.
Zabezpečenie úveruZriadenie záložného práva k tuzemskej nehnuteľnosti v prospech banky. Poistenie založenej nehnuteľnosti a vinkulácia poistného plnenia v prospech banky.
Možnosť zabezpečenia úveru aj rozostavanou nehnuteľnosťou.
PoznámkaMožnosť poskytnúť úver aj nad 70% LTV v kombinácii so špec. spotrebným úverom.
Účel: kúpa, rekonštrukcia domu / bytu alebo splatenie iného úveru.
Zmena typu úrokovej sadzby 1x bez poplatku kedykoľvek počas trvania úverového vzťahu.
Poistenie nehnuteľnosti priamo v pobočkách banky.

Úroková sadzba v % p.a. zohľadňuje zľavu 0,30% p.a. za poistenie schopnosti splácať úver.
Banka ponúka aj fixáciu na 4 roky.
Fixácia 1 rok0 %
Fixácia 3 roky4.09 %
Fixácia 5 rokovod 3,99 %
Fixácia 7 rokov od 5,19%
Fixácia 10 rokov od 5,19%
Fixácia 15 rokov -
Fixácia 20 rokov -
Poplatok za poskytnutie úveru 0,90% zo sumy, min. 200,00 €
Zľava Akciové ponuky bánk na hypotéky
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve 166,00 €
Poplatok za zmenu zabezpečenia úveru 166,00 €
Mimoriadna splátka úveru mimo termínu obnovy úrok. sadzby skutočné náklady priamo súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie, max. 1% z predčasne splatenej sumy
Mimoriadna splátka úveru k dátumu obnovenia úrok. sadzby 0 €
Predčasné splatenie úveru mimo termínu obnovy úrok. sadzby skutočné náklady priamo súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie, max. 1% z predčasne splatenej sumy
Predčasné splatenie úveru k dátumu obnovenia úrok. sadzby 0 €
Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku v % / rok 20% z aktuálneho zostatku úveru pri obnove úrokovej sadzby, v prípade sadzby viazanej na EURIBOR - raz ročne.
Upomienka / Výzva skutočné náklady súvisiace so zaslaním
Sankčná úroková sadzba v % p.a. 8%
Sadzobník platný od1.7.2022 + dod. 1
Úrokové sadzby platné od10.3.2023