Do výšky schváleného úverového rámca s možnosťou zmeny.