Produkty

Termínované vklady


BankaUniCredit Bank
Názov produktuTermínovaný účet
Druh produktuvkladový produkt
Úrokové sadzbyvšetky úrokové sadzby
Minimálny vklad 350,00 €
Poznámka Vložené prostriedky sa úročia v závislosti od doby viazanosti.
Viazanosť vložených prostriedkov / výpov. lehota 1, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 mesiacov
Povinnosť viesť v banke účet nie
Možnosť vkladať prostriedky kedykoľvek áno
Možnosť vyberať prostriedky kedykoľvek áno, za poplatok; bez poplatku len v deň prolongácie vkladu
Kapitalizácia úrokov áno
Možnosť automatickej obnovy vkladu áno
Poplatok za zriadenie a vedenie účtu 0,00 €
Poplatok za hotovostný vklad 0,00 €
Poplatok za predčasný výber Pri viazanosti do 1 mesiaca vrátane je poplatok 1% p.a. z celej sumy pôvodného vkladu za každý deň od výberu do pôvodnej splatnosti, min. 5 €. Pri viazanosti nad 1 mesiac je poplatok 50% z úrokov priznaných do dňa predčasného výberu pri dodržaní min. polovice dĺžky pôvodne dohodnutej viazanosti alebo 100% z úrokov priznaných do dňa predčasného výberu pri dodržaní menej ako polovice dĺžky pôvodne dohodnutej viazanosti.
Poplatok za zrušenie účtu -
Frekvencia pripisovania úrokov k termínu splatnosti vkladu
Sadzobník platný od1.7.2022 + dod. 1
Úrokové sadzby platné od1.1.2023