Ladislav Unčovský

výkonný riaditeľ
Slovenská banková asociácia
Odpoveď: Áno
„S týmto názorom určite súhlasím. Investori, ktorí urobili zlé investičné rozhodnutia musia znášať následky týchto rozhodnutí. Z dlhodobého hľadiska to bude mať pozitívny efekt na kvalitu ich investícií, a v neposlednom rade, aj na rozpočtovú disciplínu štátov, ktoré si pri deficitných rozpočtoch budú ťažie od „poučených“ investorov požičiavať.“