Zdenko Štefanides

Hlavný ekonóm
VÚB banka
Odpoveď: Áno
Veriteľ má niesť riziko. Situácia, kedy sú veritelia úplne oslobodení od rizika dlžníka vládnymi zárukami nie je v poriadku. Takáto situácia vytvára morálny hazard, ktorého dôsledkom teraz čelí celá Eurozóna.