Zdenko Štefanides

Hlavný ekonóm
VÚB banka
Odpoveď: Nie
Neviem presne detaily zámeru, či sa má jednať o jednotný balík na celoeurópskej úrovni alebo národnej. Ak na národnej, tak možno experiment so „základným bankovým produktom“, ktorý máme na Slovensku by mohol veľa naznačiť. A ak by išlo o jednotný balíček na celoeurópskej úrovni, tak by podľa všetkého išlo ešte o väčší prepadák. Klienti bankové služby využívajú v každej krajine inak, predpisovať im jednotný balík služieb je nezmyslom.