Ivan Štefanec

poslanec
NR SR
Odpoveď: Áno
Áno. Lepšia informovanosť a menšie bariéry sú vždy v prospech spotrebiteľa.