Ladislav Unčovský

výkonný riaditeľ
Slovenská banková asociácia
Odpoveď: Nie
Nie. Nemyslím si, že by nový odvod mal vplyv na poplatky bánk. Skoro určite ale ovplyvní výšku úrokových sadieb tých pasív, ktoré budú slúžiť ako základňa pre výpočet bankových odvodov. Je to rovnaký princíp, aký dnes poznáme v prípade Fondu ochrany vkladov. Príspevok do fondu si banky odpočítavajú z úrokovej sadzby, ktorú poskytujú na poistené vklady. Čím väčší bude bankový odvod, tým nižšia bude úroková sadzba ponúkaná z vkladov, ktorých sa to bude týkať.