Ivan Štefanec

poslanec
NR SR
Odpoveď: Áno
Áno, môže. Práve preto je dôležitý transparentný systém pre porovnanie poplatkov.