Ladislav Unčovský

výkonný riaditeľ
Slovenská banková asociácia
Odpoveď: Nie
Nie. Návrh zdaniť transakcie na finančnom trhu nie je nový. Podobnú daň na transakcie s dlhopismi malo v 80-tich rokoch Švédsko ale v roku 1990 ju zrušilo, vzhľadom na negatívny dopad na obchodovanie s dlhopismi. Som toho názoru, že takáto daň len na európskej úrovni nakoniec nebude zavedená a na globálnej úrovni ju nepodporia krajiny, ktoré sa snažia profilovať ako finančné svetové centr