Ivan Štefanec

poslanec
NR SR
Odpoveď: Nie
Nie. Banková daň bude príjmom štátneho rozpočtu.