Ladislav Unčovský

výkonný riaditeľ
Slovenská banková asociácia
Odpoveď: Neviem
Všetci vieme a ministerstvo financií sa tým ani netají, že dôvody sú politické (eliminovať opakujúce sa návrhy opozície na bankový odvod) a rozpočtové (znížiť už v budúcom roku deficit štátneho rozpočtu). Myslím si, že tieto dôvody prevládnu v budúcnosti aj pri použití týchto finančných prostriedkov, ak sa v zákone presne neupraví, že môžu byť použité len na jediný účel, a to na záchranu nepoistených veriteľov insolventnej banky.