Ivan Štefanec

poslanec
NR SR
Odpoveď: Nie
Nie. Riešenie dlhovej krízy je predovšetkým v samotných krajinách a v ich potrebe štrukturálnych opatren