Ivan Štefanec

poslanec
NR SR
Odpoveď: Nie
Nie. Väčšia centralizácia nemôže nahradiť povinnosť dodržiavať pravidlá. Za riešenie považujem presadenie nástrojov na dodržiavanie pravidiel, ktoré budú odlišovať zodpovedných od nezodpovedných.