Monika Céreová

riaditeľka
J&T BANKY
Odpoveď: Áno
Hlbšia ako očakávaná recesia v Aténach a zaostávanie gréckej vlády v nutných reformách na zvýšenie konkurencieschopnosti, konsolidácie verejných financií a privatizácii poskytujú malú nádej, že by Grécko dokázalo splatiť svoje zostávajúce záväzky v plnej výške. Aktuálne už teraz trh započítava vyše 90-percentnú pravdepodobnosť bankrotu Grécka do piatich rokov. Trhová cena desaťročných gréckych dlhopisov sa pohybuje len tesne nad úrovňou 40 percent nominálnej hodnoty, čo implikuje trhové očakávanie odpisu približne 60 percent gréckeho dlhu. Odhady mnohých investičných bánk, či Medzinárodného menového fondu hovoria, že bankový sektor by mohol potrebovať navýšenie kapitálu v rozmedzí od 50-250 miliárd euro. Presná suma bude závislá od ďalšieho vývoja ekonomiky či verejných financií rizikových krajín ako aj cien ich dlhopisov. Ak budú klesať dôvera investorov voči vládam problematických krajín, ceny ich dlhopisov by mohli naďalej klesať a potreba veľkosti rekapitalizácie naopak rásť.