Privátne bankovníctvo

Čo znamená pojem Privátne bankovníctvo? Aký je rozdiel medzi štandardným a privátnym bankovníctvom?

Investovanie na finančných trhoch

20.06.2012 - Medzi najrizikovejšie, ale aj potenciálne najziskovejšie investičné príležitosti, ktoré poskytuje J&T BANKA patrí obchodovanie s akciovými titulmi.

Vyšší výnos, väčšie riziko

20.06.2012 - V J&T BANKE posielame na pravidelnej báze klientom prehľad o aktuálnom dianí na finančných trhoch vrátane investičných príležitostí, ktoré ponúkajú optimálny pomer medzi výnosom a rizikovosťou.

Úvod do investovania

06.06.2012 - Sporenie a investovanie sú na prvý pohľad totožné pojmy, avšak líšia sa v niekoľkých aspektoch. Ide predovšetkým o stupeň podstupovaného rizika, investičný horizont, ako aj výšku očakávaného výnosu.

Privátne bankovníctvo

16.05.2012 - Privátne bankovníctvo je najvyššia forma bankovníctva. Svojou podstatou prekonáva hranice klasických bankových služieb, ktorým zároveň dáva ľudský rozmer.