Investovanie na finančných trhoch

20.06.2012 (16:40)

Medzi najrizikovejšie, ale aj potenciálne najziskovejšie investičné príležitosti, ktoré poskytuje J&T BANKA patrí obchodovanie s akciovými titulmi.


Ako odborníci na investície máme vynikajúci prehľad o ich vývoji, na základe čoho vieme súčasným, ale aj potenciálnym klientom poskytnúť rôzne investičné tipy. Pre vybrané akciové emisie robíme detailné analýzy. Okrem investovania do akcií prostredníctvom podielových fondov sme pripravení sprostredkovať ich nákup alebo predaj pre klientov aj priamo na domácom ako aj zahraničných trhoch. Sme tvorcom trhu pre akcie spoločností Tatry Mountain Resorts a Best Hotel Properties na Burze cenných papierov v Bratislave a zároveň obchodujeme aj na Burze cenných papierov v Prahe. Spoločnosť ATLANTIK FT, ktorá je členom skupiny J&T, ponúka internetovú aplikáciu na pohodlné obchodovanie nielen s akciami, ale aj ďalšími inštrumentmi ako napríklad komodity, investičné certifikáty alebo verejne obchodované fondy (tzv. ETF).

Klientom, ktorým ide v prvom rade o dlhodobé uchovanie hodnoty majetku pre ďalšie generácie prinášame možnosť investovať do aktíva prevereného tisícročiami ľudskej histórie- do fyzického zlata. Jeho najväčšou výhodou je zachovanie si kúpnej sily. Nemožno ho ľubovoľne „natlačiť“, ani znásobiť na účtoch. K tomu patrí i unikátna fyzikálna vlastnosť tohto kovu, ktorá ho robí večným a skladovateľným. Fyzické zlato ponúka J&T BANKA vo forme štandardizovaných zlatých odliatkov s hmotnosťou 100 g a 1000 g vyrobených v poprednej svetovej rafinérii Argor-Heraeus. Vieme poradiť a zabezpečiť aj uloženie peňazí do alternatívnych investícii ako obrazy, vzácne mince, či luxusné vína.

Vrcholom investičnej ponuky J&T BANKY je správa investičného portfólia začínajúca pri objeme 400- tisíc eur. Predstavuje vhodné riešenie pre klienta, ktorý preferuje pasívnejší prístup, nechce rozhodovať o konečnej alokácii aktív a ich zmenách a prenecháva túto činnosť správcovi, teda manažérovi portfólia. V prvej fáze je potrebné identifikovať ciele a investičné očakávania .Tie sú základným predpokladom na nastavenie zodpovedajúcej stratégie. Rovnako dôležité je poznať klientov postoj k riziku a investičný horizont. Pri investičnom procese je následne využívaná celá paleta nástrojov. Časť z nich pochádza z vlastnej investičnej a podnikateľskej činnosti a sú kombinované s produktmi obchodovanými na regionálnych a svetových trhoch. Prostriedky spravujeme nielen v investíciách, na ktorých participuje skupina J&T, ale aj ostatných, kde sa neangažuje. Výsledkom je individuálne portfólio šité na mieru, ktoré sa pri dohodnutej miere rizika a investičnom horizonte snaží čo najlepšie zhodnotiť zverené prostriedky.

Na záver je potrebné pripomenúť, že tím odborníkov v spoločnostiach skupiny J&T pomáha privátnym klientom riešiť ich požiadavky nielen z oblasti bankovníctva a investovania. Ponúkajú právne a daňové poradenstvo, štruktúrovanie majetku za účelom jeho zachovania a zhodnocovania na multigeneračnej báze, konzultácie pri kúpe a predaji nehnuteľností, developmente, zakladaní a vedení spoločností a mnohé ďalšie. Samozrejmosťou je dokonalý lifestyle manažment.
Zdroj: J&T BANKA,