Vyšší výnos, väčšie riziko

20.06.2012 (16:30)

V J&T BANKE posielame na pravidelnej báze klientom prehľad o aktuálnom dianí na finančných trhoch vrátane investičných príležitostí, ktoré ponúkajú optimálny pomer medzi výnosom a rizikovosťou.


Garantom každej jednej myšlienky je konkrétny človek z J&T, ktorý stojí za daným produktom a ktorý má v J&T jasnú investičnú históriu. Klienti privátneho bankovníctva majú možnosť sa s ním stretnúť a prediskutovať filozofiu riešenia pri plánovanej investícii väčšieho objemu finančných prostriedkov.

Základným kameňom investícií v J&T BANKE sú zmenkové programy ako forma krátkodobého zhodnocovania finančných prostriedkov už od jedného mesiaca. Nespadajú pod systém ochrany vkladov, avšak poskytujú pri relatívne nízkom riziku vyššie zhodnotenie v porovnaní s klasickými termínovanými vkladmi. Do zmeniek možno investovať nielen v eurách, ale aj v českých korunách a dolároch. Našim klientom odporúčame predovšetkým zmenky spoločností, ktoré sú späté so skupinou J&T a do ktorých investujeme aj my sami. Patria medzi ne aj zmenky EP Industry, J&T Private Equity B.V. a Czech Property Investments - teda entity so silným ekonomickým zázemím a solídnymi vyhliadkami rastu.

Oproti sporiacim produktom môžeme z vhodných investičných nástrojov, vďaka ktorým sa dá dosiahnuť potenciálne vyšší výnos, vybrať aj podielové fondy J&T Investiční společnosti (JTIS). Medzi ich výhody patrí profesionálna správa a diverzifikácia portfólia s nízkymi nákladmi. JTIS obhospodaruje fondy určené pre verejnosť, ako aj fondy určené pre kvalifikovaných investorov. Ponúka možnosti pre tých, ktorí nie sú ochotní príliš riskovať. Napríklad prostredníctvom kúpy podielových listov J&T Bond Fondu alebo J&T High Yield EUR Fondu investujúcich predovšetkým do dlhových cenných papierov.

Na čo môžu staviť dlhodobí hráči?

Najideálnejším riešením je staviť na rast cien komodít cez J&T Komoditný fond. Vlajkovou loďou JTIS je J&T Opportunity CZK, ktorý investuje najmä do akcií. Je dlhodobo jedným z najvýkonnejších zmiešaných fondov v Českej republike, ktorý ponúka nadpriemerné zhodnotenie pri vyššom investorskom riziku v dlhšom časovom horizonte. Do nového eurového fondu s takmer rovnakým zložením pritom možno investovať už od sumy 20 EUR.

Investori disponujúci vyšším vstupným kapitálom môžu prostredníctvom J&T BANKY investovať aj priamo do podnikových dlhopisov.

Dlhové cenné papiere Czech Property Investments, J&T Finance Group alebo ABS Jets majú nakúpené aj portfólio manažéri JTIS v spravovaných fondoch. Výhodou takejto investície sú nižšie poplatky a možnosť dosiahnutia spravidla vyššieho zhodnotenia (prevyšujúceho 6 % p.a.) v porovnaní s dlhopisovými podielovými fondmi.

Výhodou investícií do väčšiny dlhopisov je možnosť ich predaja pred dátumom splatnosti

Máme pripravený aj zoznam ďalších zaujímavých spoločností od energetiky až po telekomunikácie a od USA až po Rusko, do ktorých dlhu by sa mohlo oplatiť investovať. Vieme uspokojiť aj klientov, želajúcich si investovať do štátnych dlhopisov väčšiny vyspelých krajín. Špeciálne postavenie pre malých investorov majú dlhopisy JOJ Media House, ktorých nominálna hodnota je len 1000 EUR a výnos do splatnosti dosahuje až 7 % p.a.
Zdroj: J&T BANKA,