Úvod do investovania

06.06.2012 (09:30)

Sporenie a investovanie sú na prvý pohľad totožné pojmy, avšak líšia sa v niekoľkých aspektoch. Ide predovšetkým o stupeň podstupovaného rizika, investičný horizont, ako aj výšku očakávaného výnosu.

Pri sporení ukladáte svoje peňažné prostriedky na termínovaný účet, alebo vkladnú knižku. Ide o najbezpečnejší, zároveň však najmenej výnosný spôsob zhodnotenia financií. V prípade sporenia platí, že neprídete o vloženú sumu, pretože spravidla podlieha systému ochrany vkladov a zároveň banka garantuje vopred stanovenú výšku výnosu.

Investovanie je zhodnocovanie peňazí, ktoré vytvára priestor pre vyššie výnosy ako v prípade termínovaných vkladov, zároveň však so sebou prináša väčšie riziko. V J&T BANKE ponúkame komplexné riešenia, ktoré vyhovujú požiadavkám rôznych klientov. Od konzervatívnych, teda tých, ktorí neradi podstupujú riziko a uchovávajú kúpnu silu svojich peňazí, až po investorov, ktorí si uvedomujú všetky nástrahy obchodovania.

Vstupnú bránu sporiacich možností v J&T BANKE predstavujú termínované vklady. Prístupné sú už od 10 000 EUR a ponúkajú výhodný úrok až do výšky 4% p.a.. Navyše automaticky získavate aj tzv. mimoriadny úrok. Je vyplácaný ihneď pri založení termínovaného vkladu a pripísaný v podobe bonov do exkluzívneho klubu MAGNUS. Prostredníctvom klubu MAGNUS si môžete užívaťpobyty v Tatrách a množstvo jedinečných benefitov.

Ak sa nechcete viazať pretože potrebujete mať hotovosť relatívne rýchlo k dispozícií a zároveň chcete využívať všetky výhody klubu MAGNUS, je pre vás vhodným riešením termínovaný vklad s trojmesačnou výpovednou lehotou a základným úrokom 2,7% p.a.. Umožňuje disponovať s uloženými prostriedkami už po troch mesiacoch od zadania výpovede. Po splnení podmienok ho možno otvoriť už od 3000 eur. Od 1. júna ponúkame pritom aj vklad s 33-dňovou výpovednou lehotou a úrokom 2,0% p.a. pre fyzické osoby.


Štruktúrované depozitá predstavujú kombináciu klasického termínovaného vkladu a možnosti dosiahnutia nadpriemerného výnosu odvíjajúceho sa od zvoleného podkladového aktíva (komodity, akcie, národné meny, atď.) Klienti sa ani v prípade nepriaznivého vývoja na trhu nedostanú do straty, pretože im banka garantuje minimálnu výšku výnosu vkladu, ktorý zároveň spadá pod Fond ochrany vkladov. Navyše ako väčšina produktov J&T BANKY prináša členstvo v exkluzívnom klube MAGNUS. Tento produkt predstavuje výhodnú kombináciu sporenia a investovania.

Do aktuálnej ponuky štruktúrovaných vkladov J&T BANKY patrí Garantovaný protiinflačný vklad prinášajúci minimálne o jeden percentuálny bod vyššie zhodnotenie ako miera inflácie v eurozóne. Navyše v prípade veľmi nízkej inflácie je stanovená minimálna výška úrokového výnosu. Klient teda dostane zaujímavý výnos za každých okolností.

Garantovaný prémiový vklad - kôš mien je ďalším produktom z kategórie štruktúrovaných. Poskytuje minimálny výnos vo výške 6%, ku ktorému ponúka dodatočný výnos v závislosti od zhodnotenia vybraných šiestich mien voči euru za presne stanovené obdobie.

Štruktúrovaný depozit s názvom Návrat karpatského tigra prináša kombináciu klasického vkladu s garanciou vloženej sumy a stanoveného úroku a prémiového výnosu odvíjajúceho sa od zhodnotenia podkladového aktíva, ktorým je rumunská mena. J&T BANKA v prípade záujmu pripraví aj individuálne na mieru šité štruktúrované depozitá.
Zdroj: J&T BANKA, Foto: archív BANKY.sk