Privátne bankovníctvo

16.05.2012 (08:00)

Privátne bankovníctvo je najvyššia forma bankovníctva. Svojou podstatou prekonáva hranice klasických bankových služieb, ktorým zároveň dáva ľudský rozmer.

Banku, ako takú, poníma ako nástroj, nie ako cieľ. Klientom privátneho bankovníctva sa poskytujú služby, ktoré pokrývajú všetky aspekty jeho života - od bežných bankových služieb, investičného poradenstva, správy majetku, jeho právnej a daňovej ochrany, až po manažment klientovho súkromia.

My v J&T BANKE to vnímame tak, že klientovi pomáhame peniaze zarobiť, uchovať hodnotu jeho majetku a napokon si ho aj užívať.

To, čo služby privátneho bankovníctva od bežného okrem škály produktov skutočne odlišuje, je výrazný osobný vzťah privátneho bankára a klienta. V našej banke je každý klient partner. Zaujímame sa o každého viac a promptne reagujeme na jeho individuálne potreby.

PB klient by nikdy nemal po prvom stretnutí odísť s podpísanými zmluvami na investičné produkty. Privátny bankár by sa mal snažiť dokonale spoznať jeho majetok a investičné správanie. Musí pochopiť, z čoho plynú jeho zdroje, ako dlho ešte chce byť aktívny, aké má plány do budúcna, akým štýlom si majetok užíva, či má rodinu, čo sú hodnoty, ktoré v živote zastáva. Až na základe tohto poznania sa dá naozaj zodpovedne pracovať s jeho majetkom. Aby mu toto všetko privátny bankár dokázal poskytnúť, musí byť omnoho viac rozhľadenejší ako klasický bankár a mať okrem ekonomiky aj komplexný prehľad v oblasti medzinárodných daní, či práva, ale napokon vhodné, aby sa patrične orientoval službách, ktoré klienti PB využívajú v rámci manažmentu svojho súkromia, teda lifestylu a concierge.

Klientelu PB môžeme rozdeliť do dvoch základných sociálnych skupín. Na jednej strane sú to podnikatelia, ktorí vyhľadávajú trochu iné produkty. Dominujú private equity investície, čiže zmenkové alebo dlhopisové produkty, ktorými sa financujú rozličné projekty. Druhou skupinou sú manažéri, ktorí majú príjem zo svojho zamestnania. Túto skupinu tvoria väčšinou ľudia s vysokoškolským vzdelaním, či už právneho, alebo ekonomického smeru. Zväčša svoje zdroje zhodnocujú prostredníctvom vkladových účtov v banke, podielových, či špecializovaných fondov, alebo si vyberú kompletnú správu portfólia, kde na základe zvoleného investičného profilu zdroje klientov zhodnocuje a investuje sama banka.
V privátnej banke klient od prvého momentu podpisu zmluvy prestáva byť klientom. Stáva sa jej partnerom. Preto sa aj my v J&T BANKE riadime heslom, ktoré deklaruje, že klientom odporúčame iba to, do čoho investujeme my sami, alebo by sme investovali.
Zdroj: J&T BANKA,