Tomáš Kuna

riaditeľ ZUNO na Slovensku a v Česku
Odpoveď: Nie
Vo svete je naozaj dlhodobo moderné žiť na dlh. Ale ako sme sa mohli sami presvedčiť, nie vždy je to funkčný model. Neúmerné a nezodpovedné zadlžovanie neprospieva ani domácnostiam, ani bankám, ani štátu. Pri úverových produktoch podstupujú isté riziko obe strany. V dôsledku dlhovej krízy banky svoje pravidlá na poskytnutie úveru sprísňujú a pomer medzi dlhom a príjmom klienta sa dnes už častejšie dostáva výrazne pod 50 %.
Dôležité je, aby bankové domy dokázali nastaviť pre svojich klientov také podmienky, ktoré budú schopní vzhľadom na svoj príjem akceptovať a úvery splácať načas.