Produkty

Sporiace účty a Vkladné knižky


BankaPrivatbanka
Názov produktuBonus Konto s viazanosťou 12 mesiacov
Úroková sadzba2.25 %
Minimálny vklad -
Poznámka Úrok sa skladá zo súčtu základného úroku 0,25% p.a. a bonusového úroku 2,00% p.a.. Bonusový úrok sa počíta ako 8-násobok základného úroku, pričom násobok je fixný počas doby viazanosti a meniť sa môže pri prolongácii vkladu.
Povinnosť viesť v banke účet nie
Možnosť kapitalizácie úrokov nie
Frekvencia pripisovania úrokov v deň splatnosti vkladu
Poplatok za zriadenie a vedenie sporenia / VK 0 €
Poplatok za predčasný výber sankčný poplatok vo výške bonusového úroku za celé obdobie viazanosti vkladu
Poplatok za začatie umorovacieho konania -
Poplatok za zrušenie sporenia / vkladnej knižky -
Sadzobník platný od1.11.2023
Úrokové sadzby platné od13.5.2024