Produkty

Sporiace účty a Vkladné knižky


BankaPrivatbanka
Názov produktuBonus Konto s viazanosťou 12 mesiacov
Úroková sadzba0.72 %
Minimálny vklad -
Poznámka Úrok sa skladá zo súčtu základného úroku 0,08% p.a. a bonusového úroku 0,64% p.a.. Bonusový úrok sa počíta ako 8-násobok základného úroku, pričom násobok je fixný počas doby viazanosti a meniť sa môže pri prolongácii vkladu. Maximálna výška bonusového úroku pri viazanosti 12 mesiacov je 360 €.
Výpovedná lehota 12 mesiacov
Povinnosť viesť v banke účet nie
Možnosť kapitalizácie úrokov nie
Frekvencia pripisovania úrokov v deň splatnosti vkladu
Poplatok za zriadenie a vedenie sporenia / VK 0 €
Poplatok za predčasný výber V prípade predčasného výberu klient stráca nárok na príslušný bonusový úrok (sankcia sa neuplatní v prípade, ak klient počas 3 mesiacov urobí maximálne 1 výber/ prevod maximálne do výšky 30% aktuálneho zostatku vrátane alebo urobí výber/ prevod v čase splatnosti vkladu).
Poplatok za začatie umorovacieho konania -
Poplatok za zrušenie sporenia / vkladnej knižky -
Sadzobník platný od23.8.2021
Úrokové sadzby platné od15.7.2021