Produkty

Hypotekárne úvery


BankamBank
Názov produktumHYPOTÉKA (bezúčelová)
Druh produktuneúčelový spotrebný úver, refinančný úver
Minimálna výška úveru7000 €
Minimálna doba splácania2 r.
Maximálna doba splácania40 r.
Podmienky pre získania úveruobčianstvo alebo trvalý pobyt na území SR, vek 18-65 rokov, schopnosť splácať úver z pravidelného príjmu
Doklady potrebné k vybaveniuvyplnená žiadosť; doklady totožnosti: občiansky preukaz + 1 ďalší doklad (cest.pas, vodič. preukaz, rodný list, preukaz poistenca); preukázanie príjmu: potvrdenie o výške príjmu alebo potvrdenie o výške daňovej povinnosti potvrdené daňovým úradom alebo iný doklad o príjme; k predmetu zabezpečenia: znalecký posudok, výpis z listu vlastníctva; niektorý z nasledovných dokladov: -kúpna zmluva alebo Dohoda o vysporiadaní dedičstva alebo Dohoda o vysporiadaní bezpodielového vlastníctva manželov; - zmluva o diele, výstavbe; -rozpočtované náklady stavby, platné stavebné povolenie vydané stavebným úradom alebo Ohlásenie stavebných prác; -faktúra za materiál alebo služby; -potvrdenie o aktuálnej výške dlhu a súhlas s predčasným splatením úveru v inej banke; v prípade Refinancovania a splatenia predtým poskytnutého úveru zabezpečeného tuzemskou nehnuteľnosťou, resp. splatenia záväzkov v iných bankách okrem štandardných dokladov: -list vlastníctva k zakladanej nehnuteľnosti nie starší ako 2 mesiace, ak nie je súčasťou znaleckého posudku alebo ak je znalecký posudok starší ako 2 mesiace; -potvrdenie o nesplatenom zostatku a celkovej výške pohľadávky splácaného úveru (v prípade úverov zabezpečených nehnuteľnosťou aj vrátane súhlasu banky s výmazom záložného práva po splatení záväzku a s uvedením čísla účtu určeného pre splatenie úveru); -potvrdenie o platobnej disciplíne; -fotokópiu úverovej zmluvy splácaného úveru
Zabezpečenie úverunehnuteľnosť na území SR
PoznámkaVýška úveru závisí od schopnosti splácať úver a od hodnoty založenej nehnuteľnosti, max. 75% LTV.
Poskytuje sa za účelom refinancovania hypotéky v inej banke alebo ako bezúčelová (tzv. americká) mHYPOTÉKA - založíte nehnuteľnosť a získané prostriedky využijete na akýkoľvek účel. Možnosť splácania rovnakými alebo klesajúcimi splátkami, možnosť odkladu splátok istiny úveru na 1-9 mesiacov (max 2x v čase trvania hypotéky, z dôvodu straty zamestnania alebo choroby trvajúcej viac ako mesiac).
Uvedené úrokové sadzby sa vzťahujú na LTV do 75%.
Uvedené úrokové sadzby sú už po zohľadnení zľavy 0,5%, ak ste za predchádzajúce 3 mesiace pred podaním žiadosti mali mesačný príjem na mKonte min. 600 EUR a zrealizovali aspoň 5 platieb kartou mesačne

V ponuke sú fixácie úroku na 1, 3 a 5 rokov.
Fixácia 1 rok5.59 %
Fixácia 3 roky4.79 %
Fixácia 5 rokovod 5,04 %
Fixácia 7 rokov -
Fixácia 10 rokov -
Fixácia 15 rokov -
Fixácia 20 rokov -
Poplatok za poskytnutie úveru 0 €
Zľava Akciové ponuky bánk na hypotéky
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve 0 € (zmena osobných údajov, zmena dĺžky fixácie, zmena typu úrokovej sadzby pri obnove fixácie)
170 € (zmena iných údajov alebo vystavenie súhlasu pre kataster)
Poplatok za zmenu založenej nehnuteľnosti 170 €
Mimoriadna splátka úveru mimo termínu obnovy úrok. sadzby 1% z predčasne splatenej sumy
Mimoriadna splátka úveru k dátumu obnovenia úrok. sadzby 0 €
Predčasné splatenie úveru mimo termínu obnovy úrok. sadzby 1% z predčasne splatenej sumy
Predčasné splatenie úveru k dátumu obnovenia úrok. sadzby 0 €
Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku v % / rok 30 % z nesplatenej istiny
Upomienka / Výzva - listová upomienka 4 €, elektronicky 0 €
- odoslanie 3. a ďalšej SMS upomienky 1 €
- zmluvná pokuta za nesplnenie zmluvných podmienok 12 €
Sankčná úroková sadzba v % p.a. 5%
Sadzobník platný od1.5.2024
Úrokové sadzby platné od24.4.2024