Tomáš Kuna

riaditeľ ZUNO na Slovensku a v Česku
Odpoveď: Nie
Myslím si, že opatrnosti nie je nikdy dosť. Najmä, ak hovoríme o dlhovej kríze. Grécko totiž ešte stále nevyslalo zásadný signál, ktorý by nás presvedčil, že situácia v krajine je zažehnaná. Navyše dobre vieme, že problémy ohlásilo aj Portugalsko, Taliansko či Írsko. Preto by som bol v tejto chvíli ešte opatrný. Posledné štatistiky hovoria, že len 13 z 27 krajín EÚ spĺňa tzv. dlhové kritérium a zadĺženosť krajín únie stúpa. Nie je teda vylúčené, že Európska únia bude musieť pristúpiť k ďalším reštrikčným opatreniam.