Tykanie si so štátnym intervencionizmom je rizikom

Autor: Stanislav Pánis, analytik J&T BANKY
25.04.2012 (07:30)

„Buď sa štát vzdá svojich obmedzených zásahov do trhových síl, alebo získa absolútnu moc nad výrobou a prerozdeľovaním. Voľba medzi kapitalizmom a socializmom, označovaná ako akási tretia cesta, nie je možná,“ tvrdil Ludwig von Mises.  

Pred vyše 80-timi rokmi slávny rakúsky ekonóm Ludwig von Mises napísal, že takmer všetci autori zaoberajúci sa hospodárskou politikou a takmer všetci štátnici hľadajú ideálny systém. Veria pritom, že ideálom nie je ani úplne liberálny laissez faire teda voľný trh, ani socializmus.

Aj preto je dnes zmiešané hospodárstvo najrozšírenejším a najobľúbenejším modelom. Je v ňom prítomný trhový mechanizmus, súkromné vlastníctvo aj slobodná podnikateľská činnosť. Súčasne využíva rôzne štátne zásahy, ktoré majú údajne vyrovnávať zlyhania trhu a makroekonomickú nestabilitu.

Začarovaný kruh štátnych zásahov

Empirické skúsenosti odhaľujú, že štátne zásahy do trhu často nedosahujú deklarované ciele. V dôsledku ich negatívnych dopadov je následne nutné uskutočňovať ďalšie intervencie. Tie spravidla spôsobujú opäť nové a nečakané nepriaznivé dopady ako napríklad spomalenie investícií alebo hospodárstva.

Vytvára sa tak začarovaný cyklus, ktorý v konečnom dôsledku môže postupne donútiť štát úplne prebrať kontrolu nad trhom. Zaváňa to plnohodnotným socializmom. Ten však nemôže dlhodobo fungovať, lebo je postavený na rozdeľovaní „prebytkov“ jednej časti obyvateľov v prospech iných. V okamihu, keď sú tieto „prebytky“ úplne vyčerpané, nie je možné v tejto politike ďalej pokračovať.

Napriek uvedenému riziku intervencionistické ekonomiky prežili už niekoľko desaťročí. A prežívajú aj v súčasnosti. Často sa to uvádza ako dôkaz ich odolnosti, životaschopnosti a popierania všetkých výhrad ich nelogickosti. V skutočnosti je to skôr dôkazom, že prívrženci nepochopili ich nevhodnosť a výhody laissez faire.

V liberálnejšom prostredí by pravdepodobne rýchlejšie rástlo nielen HDP, ale aj bohatstvo väčšiny ekonomických subjektov. Navyše, sotva by nastali také hlboké problémy súvisiace s vládnym dlhom, akých svedkom je svet dnes. 
Zdroj: J&T BANKA, Foto: © Ivan Sedlak