Slovensko by nemalo byť v pozícii cudzopasníka

Autor: Stanislav Pánis, analytik J&T BANKY
10.05.2012 (07:00)

V súčasnej neľahkej ekonomickej situácii, a potrebe konsolidácie verejných financií, čoraz viac rastú hlasy žiadajúce výrazné zníženie rozpočtov EÚ na obdobia rokov 2014 až 2020.  

Bruselskí predstavitelia s tým nesúhlasia. Argumentujú, že nadnárodný rozpočet sa zameriava na investície, a to predstavuje skvelý proti krízový balíček stimulujúci rast a zamestnanosť. Mnohé históriou overené skúsenosti však napovedajú, že efektivita využitia verejných zdrojov je nižšia ako v prípade súkromného sektora.

Zároveň platí, že účinnosť využitia peňazí priamo úmerne klesá so vzdialenosťou prerozdeľovacieho centra. Čistý efekt z prerozdeľovania prostriedkov prostredníctvom daní alebo iných odvodov zo súkromných rúk smerujúcich či už k vláde, alebo do nadnárodného rozpočtu EÚ tak má negatívny dopad na ekonomiku. Narúša trhové prostredie, škodí tvorbe pracovných miezd a spomaľuje hospodársky rast.

Menší bruselský rozpočet má svoje opodstatnenie a podporiť by ho mali aj slovenskí lídri. Dokonca aj s vedomím, že pre Bratislavu - ako čistého príjemcu zdrojov z Bruselu, by to znamenalo menej prostriedkov do jej štátnej kasy. Existujú pre to dva logické dôvody.

Prvý, už vyššie spomínaný ekonomický - hovorí, že štíhlejší paneurópsky rozpočet bude znamenať viac prostriedkov s lepším využitím v súkromných rukách našich hlavných, najmä nemeckých obchodných partnerov. Zníženie ich čistých príspevkov do eurofondov by mohlo zrýchliť rast a konkurencieschopnosť ich ekonomiky. Následne sa to prejaví aj v tej slovenskej, ktorá zároveň viac ako vykompenzuje pokles mnohokrát málo efektívnych investícií z prerozdelených peňazí Bruselu na Slovensku.


Druhý je sociálno-kultúrny argument. Nemci (a nielen oni) ako čistí prispievatelia do rozpočtu EÚ budú mať sotva radi iné národy pre ich participovanie na nemeckých daniach v rámci akejsi falošnej solidarity, keď naspäť nedostávajú primerané ekonomické prínosy. Vedie to často len k rastu napätia, nacionalizmu a protekcionizmu, ktoré sú vždy zlými radcami pri riešení problémov.

Áno, z EÚ sme viac peňazí dostali, ako do nej dali, čo je považované za výhodu plynúcu z členstva v nej. Objektívne povedané - neférová výhoda cudzopasníka. Bolo by spravodlivé vzdať sa jej, pretože len fair- play podporuje harmonickú spoluprácu medzi národmi.
 
Zdroj: J&T BANKA, Foto: Ivan Sedlak