Monika Céreová

riaditeľka
J&T BANKY
Odpoveď: Nie
Nie. Pôvod španielskych problémov je do značnej miery odlišný a spočíva najmä v realitnej bubline. Napriek tomu, že je situácia v bankovom sektore skutočne vážna, viem si predstaviť, že by Madrid alebo medzinárodní veritelia poskytli bankovému priemyslu priamu pomoc cez záchranné mechanizmy, podobne ako ECB. Reštrukturalizácia štátneho dlhu ako v prípade Grécka zrejme nehrozí, aj v dôsledku uskutočnenia niekoľkých reforiem zlepšujúcich konkurencieschopnosť krajiny. Španieli si, navyše, stále dokážu požičiavať na trhoch. Vývoj by mohol mať skôr bližšie k Írsku, ktoré rovnako zachraňovalo finančné inštitúcie.