Jaroslav Kmeť

výkonný riaditeľ
CSC Slovensko
Odpoveď: Nie
Podľa môjho názoru majú španielski politici väčšiu vôľu k sytémovým reformám. Zároveň sú španielske banky omnoho atraktívnejšie pre súkromný kapitál, ktorý môže cez navýšenie imania pomôcť k ich ozdraveniu.