študent denného štúdia od 1. ročníka vysokej školy alebo interný doktorand denného štúdia na vysokej škole na Slovensku alebo v zahraničí, trvalý pobyt na území SR, vek od 18 do 26 rokov, spoludlžník s pravidelným príjmom