150 € - zmeny vyžadujúce schválenie bankou
50 € - zmeny nevyžadujúce schválenie bankou