Ivan Štefanec

poslanec
NR SR
Odpoveď: Áno
Základné pravidlá bankového dohľadu a fungovania bánk považujem za dostatočné. Tak ako vo všetkých iných oblastiach aj tu platí, že je nutné pravidlá dodržiavať. Nie som za nové regulácie a pravidlá, som skôr za lepšie dodržiavanie už stanovených pravidiel, ich lepšiu kontrolu a vynucovanie ich dodržiavania. Súhlasím, že je dôležitejšia tvorba vyššieho kapitálu potrebného na zabránenie budúcej krízy, než oddeľovanie činností v bankách.