Ivan Štefanec

poslanec
NR SR
Odpoveď: Áno
„Tieto výsledky sú logickým dôsledkom škodlivej hospodárskej politiky vlády jednej strany. Okrem zvýšených odvodov pre bankový sektor je to najmä neúmerný rast daní, odvodov a poplatkov, čo spolu so zhoršením pracovného práva výrazne negatívne vplýva na celé podnikateľské prostredie. Bankový sektor je jeho dôležitou súčasťou a pokiaľ vláda nezmení svoj prístup, nedá sa očakávať ani zlepšenie.“