Produkty

Sporiace účty a Vkladné knižky


BankaJ&T BANKA
Názov produktuSporenie - vklad s trojmesačnou výpovednou lehotou
Úroková sadzba3.7 %
Minimálny vklad 10 000 EUR (Pre tých, ktorí už majú založený účet v J&T BANKE, je min. vklad 3 000 € )
Poznámka Vypovedať možno len celý vklad. Zriadenie a vedenie bežného účtu, ktorý je podmienkou k otvoreniu sporenia, je bezplatné.
Výpovedná lehota 3 mesiace
Povinnosť viesť v banke bežný účet áno
Možnosť kapitalizácie úrokov áno
Frekvencia pripisovania úrokov štvrťročne
Poplatok za zriadenie a vedenie sporenia / VK 0 €
Poplatok za predčasný výber individuálne
Poplatok za začatie umorovacieho konania -
Poplatok za zrušenie sporenia / vkladnej knižky -
Sadzobník platný od5.1.2024
Úrokové sadzby platné od1.7.2024