Produkty

Sporiace účty a Vkladné knižky


BankaČSOB
Názov produktuSporiaci účet Depozit
Úroková sadzba0.01 %
Minimálny vklad 15 €
Poznámka - možnosť získať zvýhodnenú úrokovú sadzbu 1,01%, ak využívate balík služieb Pohoda alebo Extra Pohoda aktívne. (Aktívny bežný účet =kreditné platby min. 400 € mesačne, min. 3 pravidelné platby (inkaso, trvalý príkaz), a min. 5 transakcií platobnou kartou mesačne.) Zvýhodnenou sadzbou sa úročí zostatok do výšky 30 000€. Suma vyššia ako 30 000 € sa úročí základnou úrokovou sadzbou

- možnosť predčasného výberu bezplatne raz za mesiac až do výšky 25 % zo zostatku. Predčasné výbery mimo stanovených podmienok podliehajú poplatku za nedodržanie výpovednej lehoty. Hotovostný výber zo sporiaceho účtu nie je možný.
Výpovedná lehota 35 dní
Povinnosť viesť v banke účet nie
Kapitalizácia úrokov áno
Frekvencia pripisovania úrokov mesačne
Poplatok za zriadenie a vedenie sporenia / VK 0 €
Poplatok za predčasný výber 0,50% z vyberanej sumy, min. 6€
Poplatok za začatie umorovacieho konania -
Poplatok za zrušenie sporenia / vkladnej knižky -
Sadzobník platný od1.1.2024 + dodatok 1. a 2.
Úrokové sadzby platné od1.7.2024