Elena Kohútiková

zástupkyňa generálneho riaditeľa VÚB
Odpoveď: Nie
Skúseností z iných krajín (Austrália, USA a Španielsko), kde bola regulácia zavedená, potvrdzujú, že zníženie výmenných poplatkov neprinieslo očakávané zníženie cien. Takisto regulácia výmenných poplatkov v týchto krajinách nepodporila nárast bezhotovostných platieb, práve naopak došlo k spomaleniu ich nárastu a zvýšilo sa využívanie hotovosti.
Regulácia poškodila spotrebiteľov tým, že sa zvýšili poplatky spojené s používaním kariet, nakoľko banky si vykryli pokles výnosov spojených s výpadkom medzibankových poplatkov.
Jediní, ktoré profitoval zo zníženia výmenných poplatkov boli obchodníci, ktorí aj napriek nižším nákladom na akceptáciu kariet nepristúpili k zníženiu cien.