Elena Kohútiková

zástupkyňa generálneho riaditeľa VÚB
Odpoveď: Nie
Vývoj nesplácaných úverov nasleduje vývoj v ekonomike. V prípade úverov domácností, napríklad, je úzko spojený s vývojom nezamestnanosti. A tá reaguje na ekonomické oživenie s oneskorením. A preto kým ekonomické oživenie nebude dostatočne silné a trvalé na to, aby sa začala znižovať nezamestnanosť v Európe, nemôžeme čakať výraznejšie zlepšenie v kvalite úverového portfólia európskych bánk.