Elena Kohútiková

zástupkyňa generálneho riaditeľa VÚB
Odpoveď: Nie
Banky na Slovensku majú dostatok kapitálu aj likvidity a preto sa nemusia kvôli reguláciám obmedzovať v poskytovaní úverov. Na slovenskom úverovom trhu je skôr problémom nedostatočný dopyt klientov po úveroch ako prehnaná opatrnosť v ich ponuke na strane bánk.