Elena Kohútiková

zástupkyňa generálneho riaditeľa VÚB
Odpoveď: Nie
Štrukturálne reformy by boli viac než vítané, no v tomto roku sa zdá, že rast HDP sa zrýchli aj v prípade ich absencie, pretože okrem uvoľnenej menovej politiky bude v prospech rastu ekonomiky pôsobiť oslabenie eura, relatívne (v porovnaní s minulým rokom) uvoľnenie fiškálnej konsolidácie v eurozóne, zlepšenie situácie v bankovom sektore a v neposlednom rade prepad cien ropy. Tie pri súčasných úrovniach majú potenciál zvýšiť rast HDP eurozóny o cca pol percentuálneho bodu. Zo stredno a dlhodobého hľadiska však nebude možné zvyšovať ba ani udržať rast ekonomiky v eurozóne bez zásadných štrukturálnych reforiem.